Analityk funkcjonalny

 • Zarządzanie wymaganiami i zmianą wymagań w projekcie w tym raportowanie, tworzenie macierzy pokrycia, analiza spójności, analiza ryzyk
 • Zarządzanie relacjami i powiązaniami pomiędzy wymaganiami
 • Zbudowanie i utrzymywanie bazy wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych aplikacji i ich integracji w projekcie ekosystemu IT we współpracy z product managerami i architektami rozwiązań

Wymagania

 • 5+ lat doświadczenia w pracy w dużych projektach IT we wdrożeniach rozwiązań informatycznych, w szczególności w projektach wdrożeń rozwiązań bankowych lub fintechowych jako analityk funkcjonalny lub inżynier wymagań
 • Znajomość software development lifecycle
 • Znajomość metodyk wytwórczych oprogramowania
 • Znajomość budowania i zarządzania relacjami/powiązaniami pomiędzy wymaganiami
 • Umiejętność dokumentowania informacji o wymaganiach w sposób strukturalny, nadawania priorytetów, stosowania różnych kryteriów do oceny priorytetów
 • Znajomość metod dokonywania analizy wykonalności
 • Znajomość narzędzi do określania, dokumentowania i utrzymywania wymagań
 • Posiadanie zdolności analitycznych, planowania i rozwiązywania problemów oraz zdolność do podejmowania szybkich decyzji
 • Bardzo dobra organizacja pracy i zarządzanie czasem oraz zdolność do pracy równoległej z wieloma wątkami jednocześnie
 • Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (praca z dokumentami angielskojęzycznymi oraz współpraca z podmiotami zagranicznymi)
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne
 • Umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B
 • Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku
 • Zdobycie unikalnego doświadczenia
 • Uczestnictwo w tworzeniu nowej firmy Fintech
 • Możliwość pracy zdalnej